Hovedseksjon

Skolens historie

Disen bad i gamle dager

Sanatoriet, eplehagen og dammen

På denne tomten ble det anlagt et såkalt kaldtvannsbad i 1858, Grefsen Vandcureanstalt. Det var det helsebringende vannet fra kilden i skråningen som skulle ha god innvirkning på helsen. Senere ble stedet drevet som sanatorium for tuberkuløse fram til 1909. Da overtok Oslo Sanitetsforening og kalte stedet Grefsen Folkesanatorium.

I 1970 ble denne virksomheten nedlagt. Nedenfor de gamle trehusene var det en stor eplehage og en dam (derav navnet Damveien som finnes rett nedenfor skolen). Skolen ble bygget i eplehagen, men noen av trærne ble spart, slik at vi kan ha vår egen eplehage på skolens område.

Kildene

I området ovenfor skolen var det opprinnelig flere oppkommer med vann som skulle ha helsebringende effekt. Disse kildene har vært kjent siden middelalderen, og mennesker har oppsøkt dem i håp om at vannet skulle gjøre dem friske. Grefsen Vandcureanstalt var kjent utenlands, folk kom reisende fra flere europeiske land for å bli friske.

Bygging av ny skole

Skolen ble opprettet i 1997. Skolebygningene var ikke ferdig bygget, så det første halve året leide skolen lokaler på Grefsen skole. Det var 110 elever som ble ropt opp i skolegården i 1997. Dette var starten på reform 97 og elevene startet både i 1. og 2. klasse. Arbeidsforholdene for både elever og ansatte var ikke de beste på Grefsen skole. Både elever, foreldre og ansatte var godt fornøyde da vi etter jul flyttet vi inn i to av skolens egne bygninger. Alle syntes vi hadde fått en fin skole.

Ved starten av skoleåret 98/99 var hele skolen ferdigbygd. Det var 14 klasserom og nye flotte spesialrom. Alle lærere fikk arbeidsplass med egen telefon og telefonsvarer. Dette året startet det elever i 4. og 5. klasse og to nye førsteklasser.

Hvert år har mange nye barn startet på skolen, og alt fra 2001 var skolen sprengt med 15 klasser og 400 elever. Bystyret vedtok i juni 2002 at skolen skulle bygges ut til en tre-parallell skole. Utbyggingen startet i juni 2005 og ble avsluttet i desember 2006. Skolen har kapasitet til å ta imot maksimalt 588 elever.

Fanen vår

FAU utlyste en konkurranse om fanemotiv. Stein Øberg, en far ved skolen, vant. Den kunstneriske utformingen av fanen ble utført av Sassa Risopatron. I den forbindelse skrev Stein Øberg en fabel om "Skolen som gikk over bekken etter navn". Stedsnavnet Disen er satt sammen av "dis" som betyr gudinne og "eng".

Disen betyr gudinnenes eng som kanskje beskriver beiteforholdene til dyra som hørte til gårdene i området her. Motivet på skolens fane er gudinnen som står ved vannet, kilden, og strekker seg mot eplet, symbolet på kunnskap. På denne måten symboliserer fanen at Disen skole er "kilde til kunnskap".

Les historielagets tidsskrift På jakt og vakt