Hovedseksjon

Gå eller sykle til skolen

Gå til skolen-plakat

Trafikkgruppa i FAU har laget en gå til skolen-plakat om hvorfor det er så bra å gå. 

Foreldreheftet 6-åringer på skolevei fra Trygg Trafikk har gode tips rettet spesielt mot 1. klassinger.   

Vedrørende sykling viser vi til trafikkgruppas sykle til skolen-plakat og Trygg Trafikks veileder og informasjon til foresatte om sykling

Sparkesykkel og rullesko er ikke tillatt på skolens område.