4. trinnsbasen

Fra novemberfestivalen 2019

Fra uke 34 til 39 er det en aktivitetsperiode. I en aktivitetsperiode er det ingen påmelding til aktivitetene, og barna velger selv hva de vil gå på, fra dag til dag.

Aktivitetene vi tilbyr denne perioden er «Rap», «Forming», «Miljøforskerne», «Gatekunst», «Mat og helse», «Naturgruppen», «Fysisk aktivitet». 

Periode 1: Uke 34-39

Ukeplanen for denne perioden finner dere vedlagt.

Sosialt mål

Vårt sosiale mål for denne perioden er "Vi er skolevenner og vennlige mot alle". Dette sosiale målet er i samarbeid med skolen. Plakater med mål for hver periode henger rundt omkring inne på skolens område. Målene settes opp av vår sosiallærer, Kristin. På AKS snakker vi med barna om målet, minner de på og spør hvordan går - både før og etter aktiviteter og i spisetid.

Mat og Helse

Fra uke 34 blir det oppstart av Mat og Helse på alle trinn. Disen AKS er så heldige å ha en egen Mat og Helse-ansvarlig. Hun heter Kristine, og er utdannet ernæringsfysiolog. Det vil bli klassevis rullering, hvor hvert trinn har en dag ukentlig på Mat og Helse-rommet. Hvert barn vil få Mat og Helse hver sjette uke i første omgang, og vi håper vi kan få til hver tredje uke etter hvert. Hvert barn på 4. trinn vil få Mat og Helse hver tredje uke.

Fredager: 4. trinn

Uke 34: 4a. Uke 35: 4b. Uke 36: 4c. Osv…

Deltidsplass

Vil også minne om at de som har deltidsplass må sende inn en tidsplan for hvordan dere vil fordele de 12 timene frem til jul. Denne tidsplanen er fast og kan ikke endres før i januar. 

Denne sendes på epost til baseleder, Sara, hvor dere viser utregning med utgangspunkt i skoleslutt. Fristen for dette er 31/8.

Dersom dere har noen spørsmål er det bare å sende en e-post til baseleder, Sara.