4. trinnsbasen

Fra novemberfestivalen 2019

Gult nivå betyr at vi endelig kan gå i gang med tilnærmet ordinær ukeplan for perioden uke 19-24. Hurra! Aktivitetene som tilbys i denne perioden er "Gatekunst", "Hip hop med Teuta", "Miljøforskerne", "Jorda Rundt" og "Fredagsquiz". I tillegg til de valgfrie aktivitetene har vi helårstilbudene "Mat og helse", "Leksetid" og fri lek ute.

Mat og helse:

Mat og helse utgår frem til uke 23 grunnet sykdom.

Periode 4: Uke 19-24

Gult nivå legger et preg på aktivitetene som tilbys innendørs. Det vil bli en blanding av rullering klassevis, eller at aktivitetene går samtidig, men klassevis i ulike klasserom. 

Sosialt mål

Det sosiale målet for denne perioden er: "Vi er skolevenner og opptatt av at alle på skolen skal ha det bra". Dette gjøres i samarbeid med skolen. Plakater med mål for hver måned henges rundt omkring på skolen, og er satt opp av vår sosiallærer, Kristin. På AKS snakker vi med barna om målet, minner de på og spør hvordan vi kan jobbe med dette – både før og etter aktiviteter, og i spisetid.