Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret 2023:

Driftsstyret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Det avholdes 5-8 møter i løpet av skoleåret. På FAU-møtene vil det bli informert om saker som er tatt opp i driftsstyret.