Sosial kompetanse - planer

Skolen har forventninger til hva elevene skal mestre innen sosial kompetanse på de forskjellige trinnene og har formulert dette i en "sosial trapp" for alle trinn. Det er klare formuleringer innen områdene selvfølelse, empati, ansvar og samspill.