Hovedseksjon

Sosial kompetanse - planer

Det er klare formuleringer innen områdene selvfølelse, empati, ansvar og samspill.