Hovedseksjon

Leksearbeid

3. trinn

4. trinn

5. trinn

Informasjon kommer.

6. trinn

Informasjon kommer.

7. trinn

Informasjon kommer.

Om leksearbeid

Opplæringsloven sier at skolen skal gi tilbud om leksearbeid. Tilbudet er valgfritt, men det forventes at elever som har meldt seg på, møter presis. Tilbudet om leksearbeid på skolen erstatter ikke foresattes oppfølging av elevens skolearbeid. Å følge med på elevenes leksearbeid gir foresatte en god orientering om hva elevene lærer på skolen og bidrar til å vise interesse for elevenes læring. Forskning viser at elever som har foresatte som er opptatt av og viser interesse for hva elevene lærer, scorer høyere på kartlegginger og nasjonale prøver.

Leselekser

Lesing kommer i en særstilling. Jo oftere foresatte leser med barna, jo bedre. Hør leselekser, les høyt og snakk om det elevene har i lese - og/eller faglekse. De første årene er det fokus på å lære å lese, mens dette forandrer seg gradvis til å lese for å lære. Skolen har ikke kapasitet til å lese med alle elevene så ofte som nødvendig for å bli gode lesere. Av den grunn kreves det at leselekser og fagstoff leses hjemme.