Trygghet og trivsel

Barn som leker på AKS

Skolen har nulltoleranse i forhold til krenkende adferd, mobbing, vold og rasisme. Skolens elever, foresatte og ansatte har utarbeidet et eget mobbemanifest. I manifestet forplikter vi oss til å si fra og aktivt bidra til å stoppe mobbing.

Enhver voksen som blir oppmerksom på krenkende adferd,  mobbing, vold eller rasisme har plikt til å gripe inn for å stoppe det som skjer og sørge for at saken blir håndtert etter skolens rutiner.

 

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringsloven § 9a-1).  

 

 

Disen skoles handlingsplan for et trygt og godt psykososialt miljø

Drawing of a city