Hovedseksjon

Skolestartere 24/25

Elever i skolegården

AKS åpner torsdag 1. august 2024 for elever på 1.- 5-. trinn

Torsdag 15. august og fredag 16. august er det planleggingsdag på AKS. AKS er stengt begge disse dagene.

For elever på 1. - 4. trinn tilbys det gratisk deltakelse. Rammene for gratis deltakelse innebærer:

 • 12 t/u fordeles jevnt daglig etter skoletid.
 • Barnet kan ikke benytte morgenAKS (fra kl. 07:30-08:30)
 • Barnet kan være på AKS de to første dagene per uke i skolens ferier
 • Barnet kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte dager. Dette er satt fra kl. 09:00-13:30.
 • Du kan ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer eller dager må du søke om heltidsplass.

Ønsker dere et tilbud utover rammen for gratis deltakelse, må dere velge heltidsplass. Heltidsplass innebærer ubegrenset bruk innenfor åpningstiden på AKS. Da betaler dere kun differansen mellom hel- og deltidsplass. Disen skole oppfordrer skolestartere til å ha heltidsplass på AKS.

Sånn søker dere plass på AKS:

 • Benytt det elektroniske søknadsskjemaet på skolens nettside. Gå inn på linken under:
  Søk plass på Aktivitetsskolen - Aktivitetsskolen (AKS) - Oslo kommune
 • Legg inn alle opplysninger vi ber om.
 • Velg type plass: enten deltidsplass (=gratis deltakelse etter skoletid) eller heltidsplass (=ubegrenset bruk av aktivitetsskoletilbudet).
 • Når søknaden er mottatt hos oss, kan vi behandle den når barnet har fått innvilget skoleplass på Disen. All oppholdsbetaling fra tidligere opphold i barnehage og AKS, uansett bytilhørighet, må være betalt. Da kan vi godkjenne søknaden, og dere får et brev hvor vi ber om at dere bekrefter plassen. Først når dere har bekreftet med JA, TAKK, oppretter vi plass for barnet på AKS.
 • Den datoen dere søker om plass fra, er den datoen vi forventer at barnet kommer på AKS.

 

Pris og betaling
Hva du skal betale for en plass i AKS er avhengig av husholdningens inntekt før skatt, og om barnet har heltidsplass eller deltidsplass.
Du betaler forskuddsvis.
Det betales ikke for kost for gratis kjernetid.
Juli er betalingsfri måned.
Deltidsplass er gratis. For heldagsplass er det følgende pris;

Inntekt tom kr. 266 895: 272,-
Inntekt mellom kr 266 896 - 474 480: 499,-
Inntekt fra kr 474 481: 1 155,-

Foresatte til barn på 1.-4. trinn skal ikke betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Systemet i AKS i Oslo kommune er lagt til rette for at foresatte skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ordningene.

Redusert betaling på grunn av lav inntekt
For å få redusert prisen for AKS på grunn av lav inntekt må dere gi beskjed om dette til skolen. Aktivitetsskolen har fått muligheten å innhente inntektsinformasjon direkte fra Skatteetaten. Det er ikke nødvendig med deres samtykke til dette, da det er hjemlet i forskrift til Opplæringslova §1B-2 og i Skatteforvaltningsloven §3-3 med forskrift. Vi innhenter opplysningene etter at dere har gitt beskjed om redusert betaling.  

Disen Aktivitetsskole
Hvert trinn har en baseleder som har ansvaret for den daglige driften og mye av kontakten med foreldrene. Vi har et engasjert personale som gjør sitt beste for at elevene skal trives, og ha meningsfull tid både inne og ute.  

Dere vil få informasjon om rutiner og innhold på AKS når det nærmer seg oppstart. Vi har et eget informasjonsskriv til foreldre av skolestartere som vil bli lagt ut på denne siden og gitt ut på førskoledagen 4.juni 2024.

Skole og AKS er svært forskjellig fra barnehage. Av erfaring vet vi det er nyttig å la barna gjøre seg kjent med skolebygningene, uteområdene, personalet og medelever før de starter skolehverdagen på 1. trinn. Det kan derfor være klokt å la 1. klassingen starte på AKS så tidlig som mulig.

Skulle det oppstå forandringer i løpet av sommeren som gjør at barnet starter senere på AKS enn dere har innmeldt, så ber vi dere melde ifra på e-post til baseleder eller AKS-leder. Det er viktig for oss å vite hvem som kommer når, så vi kan ta imot hvert barn på en god måte.

Skolestarterklubben 2024