Hovedseksjon

Skoletannlegen

Elever på Disen får tannbehandling ved:

Tannklinikken Lillo, Storo Storsenter
Vitaminveien 7-9, 4. etg
0485 Oslo
Tlf. 23472860

Behov for øyeblikkelig hjelp

Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk.

Er en blivende tann slått ut – sett den på plass – oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

Hvis tannklinikken på Storo er lukket, kontakt spesialavdelingen for tannskader i Tannklinikken Sentrum, Schweigaards gt. 6 (Galleriet) alle dager fra kl. 13.00 til kl. 15.30, telefon 23 43 01 00.

Tannlegevakta i Tannklinikken Sentrum gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. Lokal tannklinikk kan også være åpen i skolens ferier.

Utgifter til behandling av tannskader hos privatpraktiserende tannlege vil bli refundert av Oslo offentlige tannhelsetjeneste hvis skaden er skjedd utenfor åpningstida på de offentlige tannklinikker eller Tannlegevaktens åpningstider. Annen behandling hos privatpraktiserende tannlege vil ikke bli refundert.

Se informasjon fra Oslo kommune om tannhelsetjenester