Hovedseksjon

Jodtabletter og atomberedskap

Hvis det skulle skje en atomhendelse, vil barna få utdelt jodtabletter der de oppholder seg, etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

Foresatte må gi forhåndssamtykke for at barn skal få utdelt jodtabletter.

Les mer om atomberedskap og utdeling av jodtabletter på Oslo kommunes nettsider

Foresatte skal hvert år gå inn på Skolemeldingsportalen og besvare samtykkeskjemaet. 

Hvis dere vil gjøre endringer i opplysninger dere har gitt tidligere, kan dere gå inn igjen i Skolemeldingsportalen og sende inn skjemaet på nytt.