1. trinnsbasen

Tall-slangen

Denne perioden er fra uke 1-7, og er en aktivitetsperiode. Barna velger aktivitetene de vil på, fra dag til dag. I tillegg til valgfrie aktiviteter har vi helårstilbud, mat og helse og fri lek ute. Ukeplan og aktivitetskatalog for denne perioden ligger vedlagt. Aktivitetene som tilbys i denne perioden er Stop-motion, Hobbyverksted, Jungelklubben, Mathias sin blyant, Eventryfabrikken, Fotoklubben og Lego Masters.

Periode 3: Uke 1-7
Ukeplanen for denne perioden finner dere vedlagt. På denne ukeplanen ser dere dagsrytmen og oversikt over valgfrie aktiviteter, mat og helse og helårstilbudene våre. Vi minner også om at oversikt over periodene våre finnes på nettsiden vår, under Årsplan.

Ny påmeldingsaktivitet: Stop-motion
Fra uke 1-7 tilbyr vi en helt ny aktivitet, Stop-motion (animasjon) på onsdager. Her vil Kaja ha en gruppe på 10 stykk og lage en liten film ved hjelp av iPad og tegninger/figurer. Denne gangen tilbyr vi denne aktiviteten for 10 personer så det er førstemann til mølla. Blir det mange som melder seg på vil vi tilby denne aktiviteten fremover mot sommeren. Påmelding finner dere ved å trykke her.

Sosialt mål
De sosiale målene for neste periode er to forskjellige, med et nytt mål for hver måned.
- Det sosiale målet for januar er: "Vi er skolevenner og kan være sammen med alle"
- Det sosiale målet for februar er: "Vi vil at alle skal kunne være seg selv på skolen". 
Arbeid med det sosiale målet gjøres i samarbeid med skolen. Plakater med mål for hver måned henges rundt omkring på skolen, og er satt opp av vår sosiallærer, Kristin. På AKS snakker vi med barna om målet, minner de på og spør hvordan vi kan jobbe med dette – både for og etter aktiviteter, og i spisetid.