1. trinnsbasen

Tall-slangen

Fra uke 34-39 er det en aktivitetsperiode. I en aktivitetsperiode er det ingen påmelding til aktivitetene, og barna velger hva de selv vil gå på, fra dag til dag.

Aktivitetene vi tilbyr denne perioden er «Mat og Helse», «Spillgruppe», «Turdag», «Bokormene», «Juniorarkitektene», «Yoga», «Filmskaperne», «Fysisk aktivitet», «Perlegruppe», «Newton» og «Disen talenter».

Periode 1: Uke 34-39

Ukeplanene for denne perioden finner dere vedlagt.

Sosialt mål

Vårt sosiale mål for denne perioden er "Vi er skolevenner og vennlige mot alle". Dette sosiale målet er i samarbeid med skolen. Plakater med mål for hver periode henger rundt omkring inne på skolens område. Målene settes opp av vår sosiallærer, Kristin. På AKS snakker vi med barna om målet, minner de på og spør hvordan går - både før og etter aktiviteter og i spisetid.

Mat og Helse

Fra uke 34 blir det oppstart av Mat og Helse på alle trinn. Disen AKS er så heldige å ha en egen Mat og Helse-ansvarlig. Hun heter Kristine, og er utdannet ernæringsfysiolog. Det vil bli klassevis rullering, hvor hvert trinn har en dag ukentlig på Mat og Helse-rommet. Hvert barn vil få Mat og Helse hver sjette uke i første omgang, og vi håper vi kan få til hver tredje uke etter hvert.

Tirsdager: 1. trinn.

Klassene deles i to grupper. Uke 34: 1a, gruppe 1. Uke 35: 1a, gruppe 2. Uke 36: 1b, gruppe 1. Osv…

Deltidsplass

Minner dere om at de som har deltidsplass må sende inn en tidsplan for hvordan dere vil fordele de 12 timene frem til jul. Denne tidsplanen er fast, og kan ikke endres før i januar. Den skal sendes på e-post til baseleder, Ace, innen 31.08.20, hvor dere viser utregning med utgangspunkt i skoleslutt.

Dersom dere har noen spørsmål er det bare å sende en e-post til baseleder, Ace.