1. trinnsbasen

Tall-slangen

Gult nivå betyr at vi endelig kan gå i gang med tilnærmet ordinær ukeplan for perioden uke 19-24. Aktivitetene som tilbys i denne perioden er "Spill", "Bibliotek", "Kunst og håndverk", "Byggerne" og "AKS-avis". Barna velger aktivitetene de vil på, fra dag til dag.  I tillegg til de valgfrie aktivitetene har vi helårstilbudene "Fotballskole" og "Hip Hop-Akademiet", "Mat og helse", "Leksetid" og fri lek ute.

Periode 4: Uke 19-24

Gult nivå legger et preg på aktivitetene som tilbys innendørs. Det vil bli en blanding av rullering klassevis, eller at aktivitetene går samtidig, men klassevis i ulike klasserom. Vi kan dessverre heller ikke starte opp igjen med Sangkor, da dette kan være utfordrende smittevernsmessig.

Sosialt mål

Det sosiale målet for denne perioden er: "Vi er skolevenner og opptatt av at alle på skolen skal ha det bra". Dette gjøres i samarbeid med skolen. Plakater med mål for hver måned henges rundt omkring på skolen, og er satt opp av vår sosiallærer, Kristin. På AKS snakker vi med barna om målet, minner de på og spør hvordan vi kan jobbe med dette – både før og etter aktiviteter, og i spisetid.