Hovedseksjon

1. trinnsbasen

Tall-slangen

Barna på 1. trinn holder til i A-bygget i 1. etasje.
Vi har ellers sambruk av alle rom med skolen.
Baseleder for 1. trinnsbasen: Heck Haugen
Basetelefon for 1. trinn: 974 27 488

IST Daglig dialog
Vi minner om at vi bruker IST Daglig dialog til inn- og utkryss. Dere kan legge inn hentebeskjeder, lekeavtaler og ikke minst melde på ferier gjennom appen. Husk at avtaler er ikke godkjent før vi har sett og trykket godkjenn.

 

Periodeplan 1. trinn - vår 2024

Full Rulle på AKS

Bydel Nordre Aker har siden høsten 2019 hatt økt fokus på å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom skole og skolehelsetjenesten. I den forbindelse har ressursdagene "God skolehverdag" blitt gjennomført på Disen skole for skolestartere. 

I etterkant av ressursdagene vil fysioterapeutene holde en bevegelsesgruppe kalt "Full Rulle" i AKS tiden for førsteklassinger. I gruppen gjør vi ulike aktiviteter med fokus på grovmotoriske ferdigheter, bevegelsesglede og mestring.

Ved å melde barnet på Full rulle samtykkes det til at skole og skolehelsetjeneste skal kunne samarbeide og dele opplysninger. Målet er å gi eleven en god skolehverdag. Opplysninger som deles mellom skole og helsetjenesten handler om faktorer som kan ha betydning for å skape en god skolehverdag for den enkelte elev.

Samtykket vil vare så lenge barnet deltar i gruppen. Dersom dere ønsker å reservere dere mot deling av bestemt informasjon, ber vi om at dere tar kontakt med en av fysioterapeutene. Foreldre bes om å prate med barnet om tilbudet før påmelding.

Plan for gjennomføring med fysioterapeuter:
Torsdager kl 13:15 14:00 i uke 2, 3, 4, 5 og 6.
AKS viderefører tilbudet i ytterligere 5 uker.

For mer info, ta kontakt med fysioterapeutene: 
Charlotte B. Jacobsen - 969 49 169
Ingvild H. Hagelund - 902 44 204

Full Rulle på AKS