Rutiner på AKS

MorgenAKS

Beskjeder 

Beskjeder fra hjemmet til AKS skal alltid gis skriftlig per SMS eller e-post av barnets foresatte. Dette gjelder for eksempel når barnet skal bli med noen hjem, blir hentet av andre enn normalt eller blir borte for en lengre periode. Barn uten skriftlige beskjeder vil ikke bli sendt av gårde.

Vi ønsker at alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes på e-post til baseleder. Dette gjelder for eksempel faste gå-rutiner.

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til basetelefonen fra mandag 13. januar 2020. Dette gjelder for eksempel om barnet skal være med noen hjem eller hentes av andre som ikke står i fast avtale.

Vi gjør oppmerksom på at beskjeder for samme dag må sendes på SMS før kl. 12:00.

Levering og henting / inn- og utkryssing

Morgenåpning på AKS for alle elevene er i fellesrommet i A1-bygget fra kl. 07:30 til kl. 08:15. Her benyttes Aktivitetsskoleinngangen. Vi er inne fra kl. 07:30 til kl. 08:00. Leker ute fra kl. 08:00 til kl. 08:15.

Når barna er ferdige på skolen vil en ansatt fra AKS komme til klasserommene. Her ropes alle opp, og de barna som skal være på AKS krysses inn.

Når barna går hjem eller hentes, skal en voksen på AKS alltid ha beskjed og krysse barnet ut. Dette er veldig viktig, slik at vi til enhver tid har oversikt over hvem som er på AKS. Det er kun personalet på AKS som skal foreta inn- og utkryssing. Utkryssing forgår i garderobene til 1.trinn i A1-bygget.

Du må selv komme inn og hente barnet ditt, og ikke ringe for å be oss sende barnet ut. Dette er i første rekke av sikkerhetsmessige grunner. Alle barn må rydde etter seg når de blir hentet/går hjem.

Både personalet og foresatte har ansvar for at barna gjøres kjent med disse rutinene.

Låsing av garderober og bygg

Låsing av garderober og bygg skjer kl. 16.30. Da skal alle elever ha tatt med sekker og klær ut. Dette får de beskjed om av de ansatte på trinnene. Det er en trinnleder som har ansvar for låsing av garderober og bygg.

Private leker

Elevene tar ikke med private leker til Aktivitetsskolen. Dette gjelder spillkort, dukker, bamser, bøker o.l. Vi har opplevd at dette skaper kjøpepress, misunnelse, lureri og konflikter. Men i ferier er det mulig å ta med leker. Det understrekes at dette er på elevens eget ansvar.