Hovedseksjon

Rutiner på AKS

AKS Disen

Disen aktivitetsskole skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Barna skal få nye opplevelser og erfaringer, oppleve mestring, få sosial trening, stifte nye vennskap og ikke minst ha det gøy!

MorgenAKS

Beskjeder 

Beskjeder fra hjemmet til AKS skal alltid gis skriftlig per IST Home, SMS eller e-post av barnets foresatte (senest kl. 12 samme dag). Dette gjelder for eksempel når barnet skal bli med noen hjem, blir hentet av andre enn normalt (bursdager, vennegrupper o.l) eller blir borte for en lengre periode. Barn uten skriftlige beskjeder vil ikke bli sendt av gårde.

Faste avtaler
Dette gjelder for eksempel faste gå-rutiner legges inn på IST Daglig dialog.

Enkeltbeskjeder
Dette gjelder for eksempel om barnet skal være med noen hjem, eller hentes av andre som ikke står i fast avtale.
Disse beskjedene skal sendes til basetelefonen.

Vi gjør oppmerksom på at beskjeder for samme dag må sendes på SMS før kl. 12:00. 
Hvis dere må gi beskjeder etter kl. 12 skal dere ringe/sende mail til AKS leder eller ringe administrasjonen. 

 

Levering og henting / inn- og utkryssing

Morgenåpning på AKS for alle elevene er i fellesrommet i A1-bygget fra kl. 07:30 til kl. 08:30. Her benyttes Aktivitetsskoleinngangen. Vi er inne fra kl. 07:30 til kl. 08:00. Leker ute fra kl. 08:00 til kl. 08:30. Barna krysses ikke inn i IST, men registrers på på ark etter hvem som er påmeldt (siste frist fredag 25.08.23).

Når barna er ferdige på skolen vil en ansatt fra AKS komme til klasserommene. Her ropes alle opp, og de barna som skal være på AKS krysses inn.

Når barna går hjem eller hentes, skal en voksen på AKS alltid ha beskjed og krysse barnet ut. Dette er veldig viktig, slik at vi til enhver tid har oversikt over hvem som er på AKS. Det er kun personalet på AKS som skal foreta inn- og utkryssing. 

 

Ferier

Alle ferier har en påmelding. Vi ber alle om å respektere påmeldingsfristen slik at vi kan planlegge aktiviteter og bemanne riktig.

I ferier skal alle barn komme senest kl. 09.00 hver dag.

Barn med halvdagsplass /gratis kjernetid kan være på AKS de to første dagene i hver ferie.

 

Forbud mot bruk av mobil og smartklokker på AKS

Barna på AKS har ikke lov til å bruke mobil eller smartklokker i AKS tiden. Mobilen skal ligge i sekken og smartklokken skal være i "skolemodus" helt til eleven har krysset seg ut (se egen info på denne siden). 

Ser vi elever bruke mobil eller smartklokker skal en voksen passe på telefonen frem til utkryssing. 

Låsing av garderober og bygg

Låsing av garderober og bygg skjer kl. 16.30. Da skal alle elever ha tatt med sekker og klær ut. Dette får de beskjed om av de ansatte på trinnene.

Smartklokker/mobiler

Smartklokker/mobiler skal ikke brukes på skole og AKS. Om smartklokken har skolemodus, kan barnet bruke klokken, men da må skolemoduset stå på så lenge barnet er på skole og AKS. Om smartklokken ikke har skolemodus og den tas med til skolens område skal den ligge i sekken til enhver tid. Det samme gjelder mobiltelefon. Dette er for å sikre at beskjeder fra foresatte kommer til de ansatte på Aktivitetsskolen. Om beskjeder til barna skal gis, kan foresatte ta kontakt med Aktivitetsskolens basetelefoner.