Rutiner og regler

Beskjeder fra foresatte

For å sikre at beskjeder fra foresatte kommer fram til rett ansatt på Aktivitetsskolen, ønsker vi å informere om hvordan det er best at disse gis:

  • Beskjeder mottas helst på e-post.
  • Telefonbeskjeder gis på tlf. 22893506, kl. 9-13, onsdager kl. 9-12.
  • Etter at AKS har åpnet om ettermiddagen, gis telefonbeskjeder på trinntelefonene.
  • Beskjeder kan også gis på lapper om nødvendig.

Trinntelefonene er bare tilgjengelige i Aktivitetsskolens åpningstid. Det er ikke anledning til å legge igjen beskjeder eller sende SMS til disse telefonene.

Vi minner også om at det ikke er tillatt for elever å bruke privat mobiltelefon i Aktivitetsskoletiden. Vi ber derfor foresatte om å ringe AKS hvis de må gjøre avtaler med sine barn.