Hovedseksjon

DKS på Disen skole

Ringdans på fotballbanen

I tillegg til tilbudene fra DKS Oslo kommune har skolen sin egen kulturelle skolesekk som består av:

Forestillinger

Elevene våre skal selv oppleve å være utøvende, og vi har flere elevforestillinger i løpet av skoleåret, blant andre:

3.trinn: Sommerforestilling
4. trinn: FN-arrangement
5. trinn: Lucia/juleforestilling
7. trinn:  Sommerforestilling/avslutningsforestilling

Kunst på Disen

Alle elever som går ut fra Disen skole skal kjenne til skolens utsmykning. Hvert trinn blir kjent med minst ett av skolens kunstverk. Vi har utarbeidet egne undervisningsopplegg i tilknytning til utsmykningen.

Dans på Disen

Skolens elever kan mange ringdanser, både norske og internasjonale. Vi øver på dansene gjennom året og danser sammen ute siste dag før sommeren og siste dag før jul.