Kontakt AKS

Leder for aktivitetsskolen

Marie Torheim Kristoffersen 22 89 35 46

Fellesrommet
22 89 35 39

Trinnledernes kontor
22 89 35 06 (kl. 09 - 13, onsd. 09 - 12)

1. trinn:
974 27 488
Trinnleder: Sevil Gürsel

2. trinn: 
974 27 145
Trinnleder: Sara Khani 

3. trinn: 
974 27 369
Trinnleder:  Justice Ace Perez

4. trinn: 
915 14 792
Trinnleder: Sara Khani 

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til basetelefonen før kl. 12.00 samme dag. Faste avtaler sendes på e-post til baseleder.