Lokal plan

Elever på tur vasser i elva

I den lokale planen vår kan du lese om alle de aktivitetene vi tilbyr på Disen AKS.

Den lokale planen er utarbeidet med utgangspunkt i Rammeplan for Aktivitetsskolen i Oslo.