Lokal plan

Elever på tur vasser i elva

Denne planen er utarbeidet med utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo, og viser til hvordan Disen skole legger opp Aktivitetsskoletilbudet. Her kan dere også lese om alle aktivitetene vi tilbyr på Disen AKS dette året, med innhold og læringsmål innenfor de ulike temaområdene.