Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere:

1., 2., 6. og 7. trinn: Elisabeth Ekmark Weie 22 89 35 07/477 99 508 (ma. - fr.)
3., 4. og 5. trinn: Camilla Nilsen 22 89 35 07/906 94 782 (ma. og on.)

Kontortid: Kl. 08.00–15.30. 
Elever og foresatte er velkommen innom i kontortiden, men vi anbefaler foresatte å avtale tid på forhånd.

Kort om helsesykepleiers kompetanse.

Informasjon om skolehelsetjenesten i Bydel Nordre Aker

 • MÅL: Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.
  Skolehelsetjenesten skal være et tilbud som det er enkelt å oppsøke, hvor elever blir tatt på alvor med sine små og store helseproblemer og utfordringer. Vi ønsker å styrke de faktorene i livet som bidrar til bedre helse.

 • TAUSHETSPLIKT: Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

 • SAMARBEID: Skolehelsetjenesten samarbeider med byens og bydelens øvrige tjenester, bl.a. familieveileder, barnefysioterapeut, barnehager, barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
  (BUP), barnevern, pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) og sykehus.

 • HELSEUNDERSØKELSER OG OPPGAVER:
  1. klasse: Helsesamtale med helsesøster.
  - vekt / høyde / hørsel
  - samtale om barnets trivsel på skolen/hjemme
  2. klasse: Tetravac- vaksine (kikhoste, stivkrampe, difteri og polio)
  3. klasse: Høyde/vekt måling. Undervisning og samtale i grupper (refleksjon rundt helse og trivsel)
  4. klasse: Tilbud om å delta i PIS-gruppe
  5. klasse: Undervisning / samtale i grupper om pubertet
  6. klasse: MMR-vaksine (meslinger / kusma / røde hunder)
  7. klasse: Samtale i grupper om aktuelle temaer og overgang til ungdomskolen. HPV- vaksine 2 doser.

Skolehelsetjenesten har individuelle samtaler med elever etter behov. Ønske om samtale kan meldes fra lærer, foreldre eller eleven selv.
Skolehelsetjenesten har samtalegrupper for barn med skilte foreldre. Opplegget er utarbeidet fra PIS-prosjektet, www.pis.no.
Barn med spesielle behov har rett til årlig oppfølging av skolehelsetjenesten.

Skader som skjer i skoletiden

Ved skader i skoletiden vil foresatte bli kontaktet og bedt om å komme og hente barnet for eventuelt å ta det med til fastlege. Skolen sender skademelding til trygdekontoret. Kvitteringer for økonomiske utlegg til legebehandling sendes trygdekontoret som refunderer utlegget. Leger med offentlige avtaler må brukes. Refusjon for legebehandling på private klinikker gis bare ved spesielle tilfelle.