Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere:

Marie Netland 47 97 71 56
Elisabeth Ekmark Weie 47 79 95 08

Informasjon om skolehelsetjenesten i Bydel Nordre Aker

  • MÅL: Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, og forebygge sykdom og uhelse.
  • KONTAKT: Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever. Eleven selv, foresatte eller skolen kan ta kontakt.
    Kontortid: Kl. 08.00–15.30. Skolehelsetjenesten skal være et tilbud som det er enkelt å oppsøke, hvor elever blir tatt på alvor med sine små og store helseproblemer og utfordringer. Vi ønsker å styrke de faktorene i livet som bidrar til bedre helse.
  • TAUSHETSPLIKT: Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.
  • SAMARBEID: Skolehelsetjenesten samarbeider med bl.a. skolens ledelse, sosiallærer, miljøterapeut, lærer, fysioterapeut, barnehager, barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), barnevern, pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) og sykehus.

HELSEUNDERSØKELSER OG OPPGAVER:

1. klasse: Tilbud om skolestartundersøkelse.
Eleven innkalles sammen med foresatte til en helseundersøkelse og samtale med helsesykepleier.

2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-og-poliomyelitt/

3. klasse: Tilbud om høyde- og vektmåling.
Undervisning om fysisk og psykisk helse.

4. klasse: Tilbud om å delta i PIS-gruppe (Samtalegrupper for barn med skilte foreldre).

5. klasse: Pubertetsundervisning.

6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR).
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-meslinger-kusma-og-rode-hunder-mmr-vaksine/

7. klasse: Undervisning om psykisk helse og overgang til ungdomskolen. 
Tilbud om HPV vaksine (2 doser, september og mai).
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/

Skolehelsetjenesten har individuelle samtaler med elever etter behov.
Barn med spesielle behov har rett til årlig oppfølging av skolehelsetjenesten.

Skader som skjer i skoletiden

Ved skader i skoletiden vil foresatte bli kontaktet og bedt om å komme og hente barnet for eventuelt å ta det med til fastlege. Skolen sender skademelding til trygdekontoret. Kvitteringer for økonomiske utlegg til legebehandling sendes trygdekontoret som refunderer utlegget. Leger med offentlige avtaler må brukes. Refusjon for legebehandling på private klinikker gis bare ved spesielle tilfelle.

Større, sterkere, klokere og god

Barna lærer og utforsker best når de har trygge voksne rundt seg. Vi foreldre må være større, sterkere, klokere og god i møtet med barna våre. Når det er mulig skal vi følge barnets behov, men når det er nødvendig må vi ta ledelsen og sette grenser for barnet.

Større: Foreldre bør ha en plan, organisere og forberede barna. Voksne har ansvar for å lage gode rutiner. Dette innebærer blant annet å planlegge og legge til rette for at barnet kommer seg tidsnok på skolen, har med seg nok og næringsrik mat på skolen, får frisk luft og vært i aktivitet hver dag. Det er viktig at barn og ungdom får nok søvn. Vi voksne må sette grenser for hva som er tillatt og ikke. Dette kan for eksempel være å sette grenser når barnet sier eller gjør noe som ikke er greit, sette begrensninger i forhold til skjermbruk, bestemme innetid og leggetid.

Sterkere: Sterkere betyr ikke at vi skal ha større muskler eller kunne bære mer, men at vi voksne skal være følelsesmessige sterkere enn barna. Når barnet ditt blir sint, lei seg, redd eller usikker, trenger barnet at vi voksne ikke blir like sinte, lei oss, redde eller usikre. Barn trenger en rolig voksen for å regulere ned egne følelser. Dette kan være veldig vanskelig, men det er veldig viktig.  Ved å ha et bevisst forhold til egne reaksjoner og håndtering av egne følelser kan vi bedre hjelpe barna.

Klokere: Vi voksne må ha det store bilde av hva som er bra for barna våre. Noen ganger kan dette handle om at barnet må ha tilpasset informasjon, andre ganger kan det handle om å gi barnet verktøy i utfordrende situasjoner. Hvis barnet for eksempel kommer hjem og forteller om en hendelse på skolen, er det fint at vi foreldre lytter til barnet, undrer oss over det barnet sier og samtidig har i bakhodet at det alltid er to sider av en sak. Vi bør ta kloke avgjørelser basert på den informasjonen vi har og til barnets beste enten på kort eller lang sikt. 

God: Dette handler om at vi involverer oss med varme og engasjement. Det kan du vise ved at du er tilgjengelig, du ser og hører barnet ditt. At du gleder deg over barnet ditt. Trøster barnet når det trenger trøst. At du er forståelsesfull for det barnet mener og føler, men at du også er nysgjerrig og undrende i det barnet forteller eller gjør. Noen barn opplever at telefon og data tar mye av foreldrenes oppmerksomhet. Finn på hyggelige ting sammen. Det å være en god voksen skaper tillit som igjen fremmer samarbeid.  

Det er ikke alltid vi klarer å oppføre oss som vi skulle ønske. Det er unngåelig å ikke gjøre feil. Det å innrømme feil ovenfor barna, snakke om situasjonen og be om unnskyldning vil lære barnet verdifull kunnskap. De lærer at det er lov å gjøre feil og at man skal ta ansvar for sine handlinger. Utfordringer er en del av livet.  

Noen ganger hjelper det å snakke med en utenfor hjemmet, som kan gi tips, råd og støtte til hvordan man kan takle vanskelige situasjoner hjemme:

Bufidir: Film om å være større, sterkere, klokere og god
Bufidir: Hjelp barnet ditt med vanskelige følelser

Hvem kan jeg kontakte?