Skader som skjer i skoletiden

Ved skader i skoletiden vil foresatte bli kontaktet og bedt om å komme og hente barnet for eventuelt å ta det med til fastlege. Skolen sender skademelding til trygdekontoret. Kvitteringer for økonomiske utlegg til legebehandling sendes trygdekontoret som refunderer utlegget. Leger med offentlige avtaler må brukes. Refusjon for legebehandling på private klinikker gis bare ved spesielle tilfelle.

Drawing of a city