Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Camilla Nilsen 22 89 35 07/906 94 782
Kontortid: kl. 08.00 - 15.30.

Fra 1. januar 2019 er helsesykepleier den nye tittelen for helsesøster. 
Kort om helsesykepleiers kompetanse.

Skolehelsetjenesten på Disen har i tillegg til det ordinære tilbudet samtalegrupper for barn med skilte foreldre. Opplegget er utarbeidet fra PIS-prosjektet: www.pis.no.

Skader som skjer i skoletiden

Ved skader i skoletiden vil foresatte bli kontaktet og bedt om å komme og hente barnet for eventuelt å ta det med til fastlege. Skolen sender skademelding til trygdekontoret. Kvitteringer for økonomiske utlegg til legebehandling sendes trygdekontoret som refunderer utlegget. Leger med offentlige avtaler må brukes. Refusjon for legebehandling på private klinikker gis bare ved spesielle tilfelle.

Drawing of a city