Hel- og deltidsplass

Rammer for de ulike plassene i AKS

Heltidsplass

Heltidsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden.

Deltidsplass

Deltidsplass tilsvarer inntil 12 timer pr. uke på AKS.

2 hele dager pr. uke i ferier (man kan ikke "spare opp" dager på AKS fra andre uker/ferier).

Dersom foresatte ønsker å endre oppholdstiden fra heltidsplass til deltidsplass, må det søkes om dette.

Denne endringen gjøres kun to ganger i året, ved starten av hvert semester.

  • Ved endring fra og med 1. august er søknadsfristen 30. juni.
  • Ved endring fra og med 1. januar er søknadsfristen 30. november.

Ved søknad om endring av oppholdstid benyttes søknadsportalen for Aktivitetsskolen i Oslo.

Les om heltids- og deltidssplass på Oslo kommunes nettsider.

Man kan når som helst endre fra deltidsplass til heltidsplass.

Tidsplan for deltidsplass

Søkere må levere en tidsplan for hvordan man vil fordele de 12 timene i uken. Denne tidsplanen er fast og gjelder for hele semesteret. Man kan endre tidsplanen to ganger i året, for hvert semester. Dato for innlevering av tidsplan mottas på e-post fra Aktivitetsskolen. Tidsplan sendes på e-post til baseleder med AKS-leder på kopi.

Søknad om plass ved Aktivitetsskolen, oppsigelse av plass og søknad om endring av oppholdstid utføres elektronisk på hjemmesiden til Oslo Kommune. Her finnes også informasjon om pris og betaling.

Kjøp av utvidet tid

Det er mulig å søke om kjøp av utvidet tid i skolens ferier/inneklemte dager for barn med deltidsplass. Dette gjelder ikke de som har gratis deltidsplass. Vennligst benytt søknadsskjema for kjøp av utvidet tid.