Deltidsplass i ferieuker for 2. - 4. trinn

Barn som løper i gresset.

Driftstyret ved Disen skole vedtok i møte 23.05.2018 å forandre antall dager for barn med deltidsplass i ferier fra tre til to dager pr. ferieuke.

Til grunn for vedtaket ligger et ønske om å ha samme praksis som de andre aktivitetsskolene i skoleområde E, samt UDEs bestemmelse om at deltidsplass ikke skal overskride 12 timer pr. uke.

Vedtaket trer i kraft 01.08.2018.

Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å gjenta at det ikke er mulig å spare opp dager fra en ferieuke og overføre til en annen.

Elever med deltidsplass kan etter søknad kjøpe utvidet tid i skolen ferier. Vennligst benytt søknadsskjema for kjøp av utvidet tid.