Hovedseksjon

Hel- og deltidsplass

Oslo Kommune

Heltidsplass

  • Barnet kan være på Aktivitetsskolen 12,5 timer eller mer per uke
  • Barnet kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier når AKS er åpen

Deltidsplass (gratis kjernetid) - 1.-4. trinn

  • Barnet kan være på AKS 12 timer per uke, jevnt fordelt etter skoletid. Oversikt over hvordan disse timene er fordelt på de ulike trinnene finner dere under informasjon om basen.
  • Barnet kan ikke benytte morgenAKS.
  • Barnet kan være på AKS de to første dagene per uke skolens ferier.
  • Barnet kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager. Dette er satt fra kl. 09:00-13:30.
  • Du kan ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.

Søknad om endring av plass

Dersom foresatte ønsker å endre oppholdstiden fra heltidsplass til deltidsplass, må det søkes om dette.

Denne endringen gjøres kun to ganger i året, ved starten av hvert semester.

  • Ved endring fra og med 1. august er søknadsfristen 30. juni.
  • Ved endring fra og med 1. januar er søknadsfristen 30. november.

Ved søknad om endring av oppholdstid benyttes søknadsportalen for Aktivitetsskolen i Oslo.

Les om heltids- og deltidssplass på Oslo kommunes nettsider.

Man kan når som helst endre fra deltidsplass til heltidsplass. Søknad om plass ved Aktivitetsskolen, oppsigelse av plass og søknad om endring av oppholdstid utføres elektronisk på hjemmesiden til Oslo Kommune. Her finnes også informasjon om pris og betaling.

Tidsplan for deltidsplass

Barn med deltidsplass på 4. trinn må levere en tidsplan for hvordan man vil fordele de 12 timene i uken. Denne tidsplanen er fast og gjelder for hele semesteret. Man kan endre tidsplanen to ganger i året, for hvert semester. Dato for innlevering av tidsplan mottas på e-post fra Aktivitetsskolen. Tidsplan sendes på e-post til baseleder med AKS-leder på kopi.

Kjøp av utvidet tid

Det er mulig å søke om kjøp av utvidet tid i skolens ferier/inneklemte dager for barn med deltidsplass (4. trinn). Dette gjelder ikke de som har gratis deltidsplass (1.-3.trinn). Vennligst benytt søknadsskjema for kjøp av utvidet tid.