Hovedseksjon

Ordensregler

For å nå dette målet er det utarbeidet ordensregler som alle skal etterleve.

Skolen har også en plan for sosial kompetanse for hvert trinn som danner grunnlag for vurdering i orden og oppførsel.

Trivsel og miljø

 • Vi snakker til hverandre på en høflig måte.
 • Vi ødelegger ikke leken for hverandre.
 • Vi holder ikke noen utenfor fellesskapet.
 • Vi løser ikke uenighet med trusler eller fysisk vold.
 • Vi mobber ikke.
 • Vi tar vare på skolen vår, blomsterbedene, beplantninger og naturen rundt.
 • Vi kan ikke leke i vannrenna og vannspeilet.
 • Vi sorterer avfall og legger det i riktige avfallsbeholdere.
 • Vi henger opp yttertøy og setter skoene på plass i garderoben.
 • Vi gir hverandre arbeidsro.
 • Penger og verdisaker må ikke oppbevares i garderoben.
 • Mobiltelefon skal være avslått i skoletiden.
 • Skolens nettvettregler skal overholdes.

Orden

 • Vi møter presis til timene.
 • Vi møter forberedt til opplæringen og har med nødvendig utstyr.
 • Vi gjør arbeidet til avtalt tid og overholder frister.
 • Vi holder orden i skolens og egne saker og behandler dem med forsiktighet.

Regler for oppførsel

 • Vi skal være til stede i opplæringen.
 • Vi behandler medelever, ansatte og andre som vi møter, med respekt -  uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn og  seksuell legning.
 • Vi følger beskjeder fra skolens ansatte.
 • Vi jukser ikke.
 • Vi bruker ikke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.

Sikkerhet og helse

 • Vi tar hensyn til og viser forsiktighet ovenfor hverandre.
 • Vi følger trafikkreglene på skoleveien slik at ingen blir skadet i trafikken.
 • Skolen anbefaler at elevene gjennomgår opplæring i sykkelferdigheter i mai/juni på 5. trinn. De er da klare for sykling ved oppstart 6. trinn.
 • Farlige gjenstander skal ikke tas med på skolen.
 • Vi kaster snøball, softball og sparker fotball på tilviste plasser.
 • Av hensyn til sikkerheten for alle elevene, kan vi ikke benytte sykler, sparkesykkel, skateboard, rulleskøyter eller ”rullesko” på skolens område.
 • Vi oppholder oss på skolens områder.
 • Vi har kun lov til å ha med godteri når dette er avtalt med skolen på forhånd.
 • Vi bruker ikke tyggis
 • Røyking og bruk av rusmidler er forbudt på skolens områder. Reglene gjelder ved alle arrangementer i skolens regi.

Anbefaling vedrørende sykling til skolen

Ordensreglement for Osloskolen

Om ordensreglene

Ordensreglene er utarbeidet på bakgrunn av forskrift om ordensregler i Oslo kommune vedtatt den 25.09.2012 og § 3-5 fra forskriften om vurdering gjeldende fra 1.08.09.

Skolens regler gjelder på skolen, i Aktivitetsskolen og på skoleveien. Skoletiden varer fra kl.7.30 til kl.17.00.
Brytes reglene, må den enkelte ta ansvar for hvilke konsekvenser dette vil få. 

Ulovlige forhold kan anmeldes til politiet. I slike tilfeller orienteres eleven og foresatte om forholdet.

Hvis reglene brytes

Du skal alltid få anledning til å forklare deg i samtale med en lærer eller en fra skolens ledelse. Brudd på reglene kan medføre at:

 • Foresatte får muntlig/ skriftlig melding.
 • Friminutt blir inndratt.
 • Du blir tatt ut av undervisningen.
 • Du må komme og gå til annen avtalt tid enn timeplanen viser.
 • Du må gjøre skolearbeid et annet sted.
 • Du må erstatte eller reparere ødelagte gjenstander.

Ved gjentatte brudd innkalles foresatte til skolen for samtale med skolens ledelse.

Alvorlige brudd på reglene

Hvis du bryter reglene på en alvorlig måte, vil skolen gi beskjed til foresatte. Alvorlige brudd på reglene kan føre til at du

 • Blir flyttet til en annen klasse for kortere eller lengre tid.
 • Må komme og gå til annen avtalt tid enn timeplanen viser.
 • Blir fulgt av en voksen eller må oppholde deg på avtalt sted.
 • Blir utvist for resten av dagen.
 • Blir flyttet til en annen skole.