Ordensregler

For å nå dette målet er det utarbeidet ordensregler som alle skal etterleve.

Skolen har også en plan for sosial kompetanse for hvert trinn som danner grunnlag for vurdering i orden og oppførsel.

Om ordensreglene

Ordensreglene er utarbeidet på bakgrunn av forskrift om ordensregler i Oslo kommune vedtatt den 25.09.2012 og § 3-5 fra forskriften om vurdering gjeldende fra 1.08.09.

Skolens regler gjelder på skolen, i Aktivitetsskolen og på skoleveien. Skoletiden varer fra kl.7.30 til kl.17.00.
Brytes reglene, må den enkelte ta ansvar for hvilke konsekvenser dette vil få. 

Ulovlige forhold kan anmeldes til politiet. I slike tilfeller orienteres eleven og foresatte om forholdet.

Drawing of a city

Hvis reglene brytes

Du skal alltid få anledning til å forklare deg i samtale med en lærer eller en fra skolens ledelse. Brudd på reglene kan medføre at:

 • Foresatte får muntlig/ skriftlig melding.
 • Friminutt blir inndratt.
 • Du blir tatt ut av undervisningen.
 • Du må komme og gå til annen avtalt tid enn timeplanen viser.
 • Du må gjøre skolearbeid et annet sted.
 • Du må erstatte eller reparere ødelagte gjenstander.

Ved gjentatte brudd innkalles foresatte til skolen for samtale med skolens ledelse.

Drawing of a city

Alvorlige brudd på reglene

Hvis du bryter reglene på en alvorlig måte, vil skolen gi beskjed til foresatte. Alvorlige brudd på reglene kan føre til at du

 • Blir flyttet til en annen klasse for kortere eller lengre tid.
 • Må komme og gå til annen avtalt tid enn timeplanen viser.
 • Blir fulgt av en voksen eller må oppholde deg på avtalt sted.
 • Blir utvist for resten av dagen.
 • Blir flyttet til en annen skole.
Drawing of a city