Hovedseksjon

Disen Strings

Disen Strings logo

Orkesteret teller i dag ca. 50 medlemmer, og de fleste er elever ved Disen skole. Instruktørene er ansatt ved Oslo musikk- og kulturskole, og tilbyr undervisning i fiolin, bratsj og cello i øvingslokaler på skolen.

Se disenstrings.no for mer informasjon.