Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i saker som gjelder skolemiljøet. Utvalget har et møte om høsten og et om våren. Elevrepresentantene og foreldrerepresentantene blir valgt for et år, ansatte og ledelsen blir valgt for to år, og den kommunale representanten for fire år.

Representanter i skolemiljøutvalget

  • To elevrepresentanter
  • To foreldrerepresentanter
  • En representant for de ansatte
  • En representant for ledelsen
  • En kommunal representant