Hovedseksjon

PPT og logopedtjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har ansvar for to hovedområder:

  • Bistå skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
  • Sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger med tanke på spesialundervisning. 

Mer informasjon om PPT og spesialundervisning i Oslo.