Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Administrasjonen: 
Åpningstid kontoret: 08.00–15.30 (15.00 på fredager)
Tlf: 22 89 35 00
E-post: postmottak.Disen@osloskolen.no

Ledelsen treffes hver dag etter avtale. 

Rektor:
Birgitte Arctander Stub 

Assisterende rektor:
Geir Ueland 22 89 35 03

Undervisningsinspektør:
Cathrine Husa Hovden 22 89 35 44

Leder for Aktivitetsskolen:
Hanne Marie Løvberg 22 89 35 46 (vikar for Marie)
Marie Torheim Kristoffersen (permisjon til 31.07.2024)

 

Konsulent/vikarinnkaller:
Jenny Nerdal Søraas

Konsulent:
Synne Seltveit

Sosiallærer:
Kristin Arnsjø Bakken 22 89 35 05

Helsesykepleiere:
Elisabeth Ekmark Weie 47 79 95 08 
Marie Netland 47 97 71 56

Miljøterapeuter:
Alma Dajana Agovic 
Jeric Arevalo
902 46 131

IKT-ansvarlig:
Ivan Alexander Reigstad

Bibliotekar:
Anine Henschien-Bertelsen 22 89 35 48

Driftsleder:
Nicolay Beldring 22 89 35 08

Tilsynsvakt:
902 46 119 - fra kl. 16.45 (ved utleie av lokaler)