Ledelse og ansatte

Administrasjonen: 
Åpningstid kontoret: 08.00–15.30.
Tlf: 22 89 35 00
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk e-posten med "Disen skole" i emnefeltet.

Ledelsen treffes hver dag etter avtale. 

Rektor:
Birgitte Arctander Stub 22 89 35 04 

Assisiterende rektor:
Geir Ueland 22 89 35 03

Undervisningsinspektør:
Ove Rekstad 22 89 35 02

Leder for Aktivitetsskolen:
Marie Torheim Kristoffersen 22 89 35 46

Kontorleder:
Monica Stubberud

Konsulent:
Anne Sørby Halden

Vikarinnkaller:
Jenny Nerdal Søraas

Sosiallærer:
Kristin Arnsjø Bakken 22 89 35 05

Vaktmester:
Nicolay Beldring 22 89 35 08

Bibliotekar:
Hilde Fallet 22 89 35 48

Helsesykepleiere:
Camilla Nilsen 22 89 35 07/906 94 782
Elisabeth Ekmark Weie 22 89 35 07/477 99 508