Ledelse og ansatte

Åpningstid kontoret: 08.00 - 15.30.

Tlf: 22 89 35 00

E-post: disen@ude.oslo.kommune.no

Ledelsen treffes hver dag etter avtale

Rektor:
Kari Røst Linna 22 89 35 02

Assisterende rektor:
Geir Ueland 22 89 35 03

Undervisningsinspektør
Bjørg Haugland 22 89 35 46

Kontorleder:
Monica Stubberud

Konsulent

Anne Sørby Halden

Sosiallærer:
Kristin Arnsjø Bakken 22 89 35 05

Leder Aktivitetsskolen:
Sevil Gürsel 22 89 35 04

Vaktmester:
Inger Lise Foss 22 89 35 08

Bibliotekar:
Hilde Fallet 22 89 35 48

Helsesøster:
Camilla Nilsen 22 89 35 07