Ledelse og ansatte

Administrasjonen: 
Åpningstid kontoret: 08.00–15.30.
Tlf: 22 89 35 00
E-post: postmottak@osloskolen.no Merk e-posten med "Disen skole" i emnefeltet.

Ledelsen treffes hver dag etter avtale. 

Rektor:
Birgitte Arctander Stub 22 89 35 04 

Assisiterende rektor:
Geir Ueland 22 89 35 03

Undervisningsinspektør:
Cathrine Husa Hovden 22 89 35 44

Leder for Aktivitetsskolen:
Marie Torheim Kristoffersen 22 89 35 46

Kontorleder:
Monica Stubberud

Konsulent/vikarinnkaller:
Jenny Nerdal Søraas

Sosiallærer:
Kristin Arnsjø Bakken 22 89 35 05

Helsesykepleiere:
Camilla Nilsen 22 89 35 07/906 94 782 (ma. og on.)
Elisabeth Ekmark Weie 22 89 35 07/477 99 508 (ma. - fr.)

Miljøterapeuter:
Mari Svestad  902 46 131
Alma Dajana Agovic

IKT-ansvarlig
Magnus Nilsen 

Bibliotekar:
Hilde Fallet 22 89 35 48

Vaktmester:
Nicolay Beldring 22 89 35 08

Tilsynsvakt:
902 46 119 - fra kl. 16.45 (ved utleie av lokaler)

1. trinn

1A: Anne Lervik 
1B: Marte Johnsgård  
1C: Cindy Selven Røe 
Faglærer: Hanne Melkild
Faglærer: Cecilie Wroldsen
Faglærer: Ebru Süslü
Faglærer: Camilla Austin

Lærere på flere trinn

Lese- og regnelærer alle trinn: 
Kristine Brøter Olsen

Lese- og regnelærer alle trinn:
Hilde Lagesen Bøhn

Faglærer mellomtrinnet: Renate Vassbotten

Faglærer mellomtrinnet: Ane Strømsæther

Assistenter

Bouchra El Messaouri
Mathias Eriksen
Ragni Indahl
Ingeborg Prestkvern