Ledelse og ansatte

Administrasjonen: 

Åpningstid kontoret: 08.00–15.30.
Tlf: 22 89 35 00
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk e-posten med "Disen skole" i emnefeltet.

Ledelsen treffes hver dag etter avtale. 

Fungerende rektor:
Geir Ueland 22 89 35 03

Fungerende ass. rektor:
Ove Rekstad 22 89 35 02

Undervisningsinspektør (leder for AKS):
Cathrine Husa Hovden 22 89 35 46

Kontorleder:
Monica Stubberud

Konsulent:

Anne Sørby Halden

Sosiallærer:
Kristin Arnsjø Bakken 22 89 35 05

Vaktmester:
Nicolay Beldring 22 89 35 08

Bibliotekar:
Hilde Fallet 22 89 35 48

Helsesykepleier:
Camilla Nilsen 22 89 35 07