Vår profil

Disen skole er er en 1-7 skole med ca. 580 elever, og er et sted for læring, kompetanse, inkludering og trivsel. Vi er opptatt av å gi alle elever faglige utfordringer i trygge sosiale rammer.

For å nå våre faglige mål har vi satsningsområdene:

  • Grunnleggende ferdigheter
  • VFL (vurdering for læring)
  • Bruk av åtte forskjellige tankekart med fokus på tenkeprosesser.

For å skape et trygt sosialt miljø for elevene arbeider vi med Trygg Læring.