Hovedseksjon

Vår profil

Disen skole

Disen skole er et sted for læring, kompetanse, inkludering og trivsel. Vi er opptatt av å gi alle elever faglige utfordringer i trygge sosiale rammer.

Vår visjon er: Vi er på lag, med hjertet og hodet i bruk. 

For å nå våre faglige mål har vi satsningsområdene:

  • Grunnleggende ferdigheter
  • Vurderingsarbeid
  • Psykososialt læringsmiljø - "Trygg Læring".
  • Arbeid med relasjoner
  • Engelsk
  • Implementering av ny læreplan