Strategisk plan

Planen for 2017 omfatter følgende hovedområder:

  • Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
  • Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
  • Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling