Hovedseksjon

Strategisk plan

Elevenes grunnleggende ferdigheter

Det viktigste grunnlaget vi gir elevene er grunnleggende ferdigheter i lesing, regning, skriving, muntlighet og digitale ferdigheter. De fem ferdighetene bærer alle fag – og brukes som redskaper i alle fag – og i livet som sådan. Vi bruker ferdighetene til å lære – og vi bruker dem til å vise frem det vi har lært. Vi har allerede jobbet med lesing, regning og digitale ferdigheter i noen år. Nå legger vi til et større søkelys på elevenes muntlige ferdigheter. Dette er både et ønske fra elevene og fra lærerne, som ser de samme mulighetene, nemlig til å jobbe med språk, argumentasjon, presentasjon, høytlesning og så videre. Muntlige ferdigheter er også knyttet tett til selvtillit, så å øve på dette vil også gi elevene en større sosial trygghet. 

Samarbeid, kompetanse og relevans for elevene

Elevene ønsker seg mer samarbeid og gruppearbeid, og å være mer med på å bestemme mer og ta noen valg i fagene, for å øve seg på å gjøre faglige vurderinger, kunne forklare hva de mener og føle mer ansvar for egne oppgaver og valg. Dette vil gi elevene større muligheter til å bli hørt, kunne heve motivasjonen for mange, og gi opplevelsen av at det de driver med på skolen både er relevant og at de har det interessant og gøy samtidig. Dette siste har elevene etterspurt og lærerne støttet fordi det vil være en god forberedelse til ungdomsskolen. 

For å ha det bra på skolen må elevene være trygge. Et trygt klasserom og forutsigbar klasseledelse er et viktig utgangspunkt for trygghet for elevene, og et godt fellesskap på skolen vil legge grunnlaget for å ha det bra for elevene. 

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen skal lage gode dager for elevene før og etter skolen, og i feriene.

Aktivitetsskolen skal støtte skolen i arbeidet med språk og lesing, og fremme norskspråklige ferdigheter. 

Aktivitetsskolen skal ha et bredt tilbud av aktiviteter, og lage god samarbeide godt med skolen, lage et godt tilbud til barna – der barna får være med å diskutere hva det er, samt jobbe med informasjonsflyten mellom AKS og foreldrene og mellom AKS og barna.