Hovedseksjon

Rammeplan for Aktivitetsskolen

Barn i lekestativ

Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser, skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. AKS skal være en læringsstøttende arena og bidra til å styrke barnas faglige utvikling. Det skal gis mulighet til leksetid. AKS skal omfatte både ute- og inneaktiviteter (Forskrift om aktivitetsskolen i §1).

Les mer om læringsstøttende aktiviteter på Disen AKS