Hovedseksjon

Skademelding

Alle elever i Osloskolen dekkes av Ulykkesforsikring for barn og elever i Oslo kommune. Forsikringen dekker ulykke som medfører død, varige mén eller behandlingsutgifter. 

Det er kun større skader som skal meldes til Oslo Pensjonsforikring.

Dette vil si at skader som medfører undersøkelse og behandling hos lege eller tannlege, meldes Oslo Pensjonsforsikring. På deres sider om Barn- og elevforsikring finnes det blant annet informasjon om hvilke skader som skal meldes.