Hovedseksjon

Ingen barn alene!

Sasha på fotballbanen

Denne uken har Disen gjennomført aksjonsuke til innteks for SOS-barnebyer. Det har vært stor aktivitet i klasserommene, vi har løpt skoleløp, og uka ble avsluttet med en koselig markedsdag for store og små. 

Representant Lene fra SOS-barnebyer var til stede på mandag for å "sparke" uka i gang, og på fredag for å takke for støtte til barn som mister familie i krig og katastrofer.

I år samlet Disen skole inn 162 635 kr! FOR en innsats!

Tusen takk til alle som har bidratt!