Mat og helse

Mat og helse

AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede måltider, får kunnskap om ernæring og sørger for gode fellesopplevelser gjennom måltidene.

Fra uke 33 blir det oppstart av Mat og Helse på alle trinn. Disen AKS er så heldige å ha en egen Mat og Helse-ansvarlig. Hun heter Marion og er en folkehelseentusiast med master i samfunnsernæring. 

Det vil bli klassevis rullering, hvor hvert trinn har en dag ukentlig på Mat og Helse-rommet. Hvert barn vil få Mat og Helse hver sjette uke i første omgang. På 1. og 2. trinn deles hver klasse i to grupper. Baseleder sender oversikt over hvilke barn som er på de ulike gruppene. Hvert barn på 4. trinn vil få Mat og Helse hver tredje uke. Det vil også bli matlaging, baking og felles måltider i feriene på AKS.

1. trinn: Torsdager kl. 13:45-16:00

Uke 33: 1a-1. Uke 34: 1a-2. Uke 35: 1b-1. Uke 36: 1b-2. osv.

2. trinn: Fredager kl. 13:45-16:00

Uke 33: 2a-1. Uke 34: 2a-2. Uke 35: 2b-1. Uke 36: 2b-2. osv.

3. trinn: Tirsdager kl. 13:45-16:00

Uke 33: 3a. Uke 34: 3b. Uke 35: 3c. Uke 36: 3d. osv.

4. trinn: Onsdager kl. 13:45-16:00

Uke 33: 4a. Uke 34: 4b. Uke 35: 4c. Uke 36: 4a. osv.

I den månedlige oppholdsbetalingen til AKS går 51,- til kostpenger. På Disen Aktivitetsskole har vi valgt å bruke disse pengene på Mat og Helse ukentlig til alle trinn, og servering av frukt og grønnsaker daglig til matpakken.