7. trinn på hoppkanten

På den gamle hoppkanten

Elevene på 7. trinn har for tiden uteskole en dag i uken. I uke 20 gikk turen til et område mellom Grefsenkollen og Trollvannstua, der de fikk se restene av et skihopp brukt av lokal ungdom på 1900 tallet. De fikk høre om lokal historie knyttet til at det en gang var 350 skihopp i Oslo, og at det nå bare er ca. 15 igjen. De fikk også kjennskap til skihoppenes historie og betydning for fritiden til gutter og jenter gjennom 2. verdenskrig og i etterkrigstiden, og om jenters skihopphistorikk.  

Undervisningen var knyttet til en del av læreplanen i samfunnsfag som handler om å beskrive utviklingen i levekår for kvinner og menn, og framveksten av likestilling i Norge.