Lærere 2021-2022

Barn ligger på gulvet og tegner.

1.trinn

1A: Anne Lervik

1B: Marte Johnsgård

1C: Cindy Selven Røe

Faglærer: NY

Faglærer: Hanne Melkild

Faglærer: Cecilie Wroldsen

Lese/regnelærer alle trinn: Kristine Brøter Olsen

Lese/regnelærer alle trinn: Hilde Lagesen Bøhn

 

2. trinn

2A: Siri Enger 

2B: Tor Haugan Andersen

2C: Marit Endresen

Faglærer: NY

Faglærer: Tonje Adriaenssens

 

3. trinn

3A: Hilde Olesen

3B: Mathilde Gulbrandsen Frank

3C: Trine Lise Kroglund

3D: Silje Løseth Sponås

3E: Iver Ludvig Hassel

3F: Lisa Olsen

 

4. trinn

4A: Mari Nesse Bolstad

4A: Silje Been Amble

4B: Marte Djupvik Johansen

4B: Elisabeth Vorin Haaland 

4C: Inger Berit Blaaflat

4C: Kristin Brook Hervik

 

5. trinn

5A: Brynhild Ose

5A: Magnus Bryn

5B: Irene Nessa Bjørnevik

5B: Emil Vold

5C: Ole P. Fone

5C: Therese Melseth

 

6. trinn

6A: Hanne Løvberg

6B: Eirik Vierli Kristensen  

6B: Siri Holmen

6C: Ragnhild Svoren

6C: Anine Henschien-Bertelsen

Faglærer: Cathrine Berg

 

7. trinn

7A: Elliot Engeseth 

7A: Ketil Sørlien

7B: Jørgen Myr 

7C: Kathrine Brag  

Faglærer: Elin Aag

 

Faglærer mellomtrinnet: Renate Vassbotten
Faglærer mellomtrinnet: Ane Strømsæther

 

Skoleassistenter

Bouchra El Messaouri
Mathias Eriksen
Isak Muhsan
Ingeborg Prestkvern

Det kommer noen nye…